ЗА НАС

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ?

"Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш" - Ейбрахам Линкълн

"Шарп Контраст" е архитектурно-проектантско студио основано през 2017 г. от арх. Ерих Миленов и арх. Красимир Капитанов. Занимава се с изготвянето на пълна проектна документация от идеята до техническото решение по всяка специалност, както и авторски надзор. От нас може да очаквате услуги в сферата на: Архитектурата, Инжинеринга (Конструкции, част Електро, ВиК, ПУСО и др.) , Интериорния дизайн, Градоустройство, Технически детайли, Фасаден инжинеринг, Документация (оформяне и вузстановяване), Архитектурна 3D Визуализация, Инфраструктура, Умни Домове и др.
- "Нашата мисия е да предоставим на клиентите си висококачествена услуга в сферата на проектирането по иновативен и модерен подход, за една по-добра човешка среда, съобразена с природата." - арх. Ерих Миленов
Винаги целим, да Ви спестим нерви и средства, да предоставяме най-добрите и ефективни решения за в бъдеще, както и да направим Умните Домове по-достъпни за всеки!

Не се колебайте да се свържете с нас!

НАШИТЕ УСЛУГИ

 • Изготвяне на оферти
 • Еднофамилни жилищни сгради
 • Многофамилни жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Индустриални сгради
 • Архитектурно заснемане
 • Проустройство и обновяване
 • Възстановяване на проектна документация
 • Конструкции
 • Част ВиК - води и канали
 • Част Електро
 • Част ОВиК - отопление, вентилация и климатизация
 • Енергийна Ефективност
 • Геодезия
 • Паркоустройство и ландшафт
 • План за безопасност и здраве
 • Пожарна безопасност
 • Част ПУСО - план за управление на строителните отпадъци
 • Технология
 • Технически детайли
 • Сметна документация
 • Подробен Устройствен План - включително всички разновидности - план за застрояване, план за разделяне(делба), план за регулация, план за регулация и застрояване, за смяна на предназначението и др.
 • Работен Устройствен План - за подробно представяне и означаване на плътността на застрояване, етажност, отстояния от съседни сгради, улици и др.

Авторският надзор гарантира правилното изпълнение на проекта. Извършва се контрол върху всички части, което помага да се въведе строежът в експлоатация без никакви проблеми. Целта е реализацията на проекта да бъде възможно най-близо до проектната идея, както и да се изберат най-бързите решения в случай на проблеми по време на изпълнението.

 • Цялостен интериорен проект
 • Архитектурно заснемане
 • Детайли
 • Архитектурен Проект
 • Електрически инсталации
 • Води и Канали (ако са нужни)
 • 3D Интериорни Визуализации
 • 3D Интериорни и Екстериорни Визуализации
 • Интериорна 360 панорама
 • Виртуална разходка
 • Анимация

Те представляват цялостна оценка на всички настоящи и потенциални вътрешни и външни фактори, които могат да повлияят на инвестиционния проект и интересите. След изясняване на идеята се установява икономическата рентабилност. Определяне на параметрите на сградата: Максимална плътност, Височина на сградата, Минимална площ за озеленяване, Максимална застроена площ, Разгъната застроена площ, Строителни линии, Изследване на инфраструктурата - има ли ВиК и електрически комуникации или тяхното изграждане предстои, Инженерни изследвания - като напр. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки, геодезически, Технологични проучвания за обекти, където технологичното решение е от решаващо значение.

Консултациите са първите стъпки в проектирането. Като се вземе предвид идеята на клиента и се оформи ясна концепция или задание за проектиране, като в него са включени всички изискавания и желания на клиента. Определя се какви изходни данни са необходими за страт на проектирането. Това важи както за проектирането на нова сграда, така и за преустройства, промяна на предназначение, пристроявания, надстроявания, реконструкции на съществуващи сгради. Съдействаме при избора на подходяща конструктивна система, избор на строителни материали, избор на подходяща изолационна система и други.

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Какво е необходимо за изготвянето на цялостен проект за територията на България и българското законодателство?

НАШИЯТ ЕКИП

Ерих
Миленов
Архитект

Архитект Ерих Миленов е изпълнителен директор и съосновател, специалист по детайли и технология.

Красимир Капитанов
Архитект

Архитект Красимир Капитанов е изпълнителен директор и съосновател, специалист по 3D визуализация.

Елислава Пенкова
Архитект

Доктор Архитект Елислава Пенкова е специалист по Архитектурно наследство и Древна Архитектура.

Сейхан
Кафеджи
Инженер

Инженер Сейхан Кафеджи е конструктор и проектен ръководител.

Симеон Бoшнаков
Инженер

Доктор Инженер Симеон Бoшнаков е конструктор, главен експерт и ръководител на Инженерният отдел.

Ивайло
Иванов
Инженер

Инженер Ивайло Иванов е конструктор и проектен ръководител.

Благовеста Кокарова
Архитект

Архитект Благовеста Кокарова е специалист по метални конструкции и детайли.

Десислава Бекташева
Инженер

Инженер Десислава Бекташева е специалист по проектна и сметна документация.

Ерих
Миленов
Архитект

Архитект Ерих Миленов е изпълнителен директор и съосновател, специалист по детайли и технология.

Красимир Капитанов
Архитект

Архитект Красимир Капитанов е изпълнителен директор и съосновател, специалист по 3D визуализация.

Елислава Пенкова
Архитект

Доктор Архитект Елислава Пенкова е специалист по Архитектурно наследство и Древна Архитектура.

Сейхан
Кафеджи
Инженер

Инженер Сейхан Кафеджи е конструктор и проектен ръководител.

Симеон Бoшнаков
Инженер

Доктор Инженер Симеон Бoшнаков е конструктор, главен експерт и ръководител на Инженерният отдел.

Ивайло
Иванов
Инженер

Инженер Ивайло Иванов е конструктор и проектен ръководител.

Благовеста Кокарова
Архитект

Архитект Благовеста Кокарова е специалист по метални конструкции и детайли.

Десислава Бекташева
Инженер

Инженер Десислава Бекташева е специалист по проектна и сметна документация.

НАШИТЕ ПАРТНьОРИ