Днес ФермерМаг навършва 1 година.
Днес един от нашите партньори навършва една година от отварянето на първият от веригата магазини ФермерМаг в ж.к. Младост. Пожелаваме много здраве на екипа и все по-големи успехи в начинанието им да накарат българите да се хранят все по-здравословно и натурално.
Поредната чешма-паметник посветена на донорството, по дизайн на арх. Ерих Миленов бе изградена в Плевен.
Поредната чешма-паметник посветена на донорството, по дизайн на нашият арх. Ерих Миленов бе изградена в гр. Плевен. След изграждането на първата чешма в София, кампанията на Сдружението на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, се разпростира и в другите по-големи градове на България, сред които: Плевен, Велико Търново, Пловдив, Асеновград и др.